Uvijek na Vašoj strani

Umjetnička stvaraonica ŽIG će Vam u svakoj prilici rado izaći u susret i ponuditi ono rješenje koje je najpovoljnije za Vas. Takvim pristupom svi dobijaju – Vi najpovoljniju uslugu, a ŽIG stalne i zadovoljne korisnike.

Uputstva za pripremu štampe

Da biste dobili odštampano ono što ste zamislili i onako kako ste zamislili, priprema za štampu mora biti urađena na odgovarajući način. Rad sa lošim pripremama odvlači čitav posao u područje povećanog rizika da nešto krene po zlu. Kako se najveći broj problema lako može izbjeći pridržavanjem svega nekoliko najosnovnijih zahtjeva, treba ih poštovati. Za svaku nedoumicu koju možda imate u vezi s pripremom, nazovite i pitajte, tako se najbrže i najlakše izbjegavaju problemi prije nego li i počnu.

Osnovna uputstva

  • Fajlovi treba da budu u rezoluciji 300 pix/in i u CMYK modu
  • Svaki fajl mora imati prepust za obrezivanje od po 3mm. Izuzetno, prepust nije neophodan ako baš ništa od štampe ne ide u margo (to se može sjeći i „na jedan rez”)
  • Svi tekstovi koji koriste neki font treba da budu pretvoreni u krive
  • Ako koristite transparencije u svom radnom fajlu, u verziji koju šaljete za štampu one treba da budu slijepljene (fletovane)
  • Ako šaljete pdf, napravite ga koristeći Press Qualitty podešavanje
  • NEMOJTE UKLJUČIVATI dodavanje bilo kakvih oznaka u pdf (npr. cajtni tj. Crop Marks)