Uvijek na Vašoj strani

Umjetnička stvaraonica ŽIG će Vam u svakoj prilici rado izaći u susret i ponuditi ono rješenje koje je najpovoljnije za Vas. Takvim pristupom svi dobijaju – Vi najpovoljniju uslugu, a ŽIG stalne i zadovoljne korisnike.

Digitalna štampa

Sveobuhvatna digitalizacija zahvatila je i štamparsku djelatnost. Digitalna štampa se razvija iz dana u dan donoseći pogodnosti u odnosu na klasičnu ofsetnu štampu. Naravno, kao i svaka tehnika štampe, i digitalna štampa ima i svoje prednosti i svoje nedostatke, ali se kod reklamiranja po pravilu navode samo prednosti. Pošto je ŽIG uvijek na Vašoj strani, ovdje ćete moći pročitati osnovne osobine obe tehnike štampe kako biste mogli odlučiti šta je za Vašu konkretnu potrebu povoljniji izbor.

Digitalna štampa:

  • Digitalna štampa je posebno pogodna za male i srednje tiraže koji su u ofsetnoj štampi do te mjere neisplativi da i ne postoje kao ponuda.
  • Digitalna štampa se smatra bržom jer štampanje pripremljenih tabaka može početi odmah, bez prethodnih predradnji i priprema mašine koje su u ofsetu neophodne (iako je osjetno sporija ako se poredi broj odštampanih tabaka u jedinici vremena).
  • Digitalna štampa omogućava da svi primjerci u tiražu ne moraju biti potpuno isti (npr. numeracija pojedinačnih primjeraka). U ofsetnoj štampi ama baš svaki primjerak iz tiraža je potpuno isti kao i svi ostali, u svakom detalju.
  • Pošto je u digitalnoj tehnici lako moguće odštampati i jedan jedini otisak, štampa probnog otiska je laka, brza i jeftina.

Ofsetna štampa:

  • Kada se radi o velikim tiražima kojima je ofsetna štampa i namijenjena, cijena štampe je osjetno manja u odnosu na digitalnu i tu je ofset neprikosnoven.
  • Veći je izbor formata, debljine i vrste papira na kojima je štampa moguća.
  • Ofsetna štampa omogućava da se štampa i samo jednom (prethodno pripremljenom) bojom pa je cijena takve štampe „u jednom prolazu” manja. U digitalnoj tehnici to nije izvodljivo, štampa može biti samo crno-bijela ili u boji (puni kolor) što znači da je cijena štampe npr. jednobojne zelene fleke i nečeg „šarenog” ista. Postoje, doduše, i tzv. duplikatori (nešto kao moderni, digitalizirani geštetneri) ali kod njih je izbor boje određen posebnim valjcima koji se dodatno kupuju pa je i izbor boja u teoriji sveden na paletu koju je ponudio proizvođač valjaka (a u praksi onim valjcima koje pojedina štamparija ima).

Kvalitet otiska

Ovo je, naravno, veoma važna stavka u zahtjevu svakog korisnika, međutim, njega ne zanima akademska teorijska rasprava o različitim tehnikama štampe, zanima ga kvalitet otiska koji će dobiti u praksi. Na domaćem tržištu štamparskih usluga caruje haos. Masovno se koriste veoma stare mašine koje se neredovno održavaju (često tek kad mašina „stane”), najjeftiniji toneri, boje, papiri, repromaterijal, rezervni dijelovi... a štampom se, kao i mnogo čim drugim, bavi „i Kurta i Murta”, a svi se reklamiraju kao vrhinski, najbolji, najjeftiniji, naj ovo i naj ono. U takvim okolnostima, za korisnika koji zahtijeva kvalitet, najbolje je da u digitalnoj štampi traži probni otisak, a u ofsetu (gdje probni otisak nije moguć) prisustvuje početku štampe da bi potpisao tabak koji izađe kao dobar. Međutim, korisnik koji zahtijeva kvalitet mora imati i kvalitetnu pripremu. Kvalitetna štampa zapravo znači vjerno prenošenje pripreme na papir pa će sve greške u pripremi u dobroj štampi biti jasno vidljive.