Увек на Вашој страни

Уметничка ствараоница ЖИГ ће Вам у свакој прилици радо изаћи у сусрет и понудити оно решење које је најповољније за Вас. Таквим приступом сви добијају – Ви најповољнију услугу, а ЖИГ сталне и задовољне кориснике.

Дигитална штампа

Свеобухватна дигитализација захватила је и штампарску делатност. Дигитална штампа се развија из дана у дан доносећи погодности у односу на класичну офсетну штампу. Наравно, као и свака техника штампе, и дигитална штампа има и своје предности и своје недостатке, али се код рекламирања по правилу наводе само предности. Пошто је ЖИГ увек на Вашој страни, овде ћете моћи прочитати основне особине обе технике штампе како бисте могли одлучити шта је за Вашу конкретну потребу повољнији избор.

Дигитална штампа:

  • Дигитална штампа је посебно погодна за мале и средње тираже који су у офсетној штампи до те мере неисплативи да и не постоје као понуда.
  • Дигитална штампа се сматра бржом јер штампање припремљених табака може почети одмах, без претходних предрадњи и припрема машине које су у офсету неопходне (иако је осетно спорија ако се пореди број одштампаних табака у јединици времена).
  • Дигитална штампа омогућава да сви примерци у тиражу не морају бити потпуно исти (нпр. нумерација појединачних примерака). У офсетној штампи ама баш сваки примерак из тиража је потпуно исти као и сви остали, у сваком детаљу.
  • Пошто је у дигиталној техници лако могуће одштампати и један једини отисак, штампа пробног отиска је лака, брза и јефтина.

Офсетна штампа:

  • Када се ради о великим тиражима којима је офсетна штампа и намењена, цена штампе је осетно мања у односу на дигиталну и ту је офсет неприкосновен.
  • Већи је избор формата, дебљине и врсте папира на којима је штампа могућа.
  • Офсетна штампа омогућава да се штампа и само једном (претходно припремљеном) бојом па је цена такве штампе „у једном пролазу” мања. У дигиталној техници то није изводљиво, штампа може бити само црно-бела или у боји (пуни колор) што значи да је цена штампе нпр. једнобојне зелене флеке и нечег „шареног” иста. Постоје, додуше, и тзв. дупликатори (нешто као модерни, дигитализирани гештетнери) али код њих је избор боје одређен посебним ваљцима који се додатно купују па је и избор боја у теорији сведен на палету коју је понудио произвођач ваљака (а у пракси оним ваљцима које поједина штампарија има).

Квалитет отиска

Ово је, наравно, веома важна ставка у захтеву сваког корисника, међутим, њега не занима академска теоријска расправа о различитим техникама штампе, занима га квалитет отиска који ће добити у пракси. На домаћем тржишту штампарских услуга царује хаос. Масовно се користе веома старе машине које се нередовно одржавају (често тек кад машина „стане”), најјефтинији тонери, боје, папири, репроматеријал, резервни делови... а штампом се, као и много чим другим, бави „и Курта и Мурта”, а сви се рекламирају као врхински, најбољи, најјефтинији, нај ово и нај оно. У таквим околностима, за корисника који захтева квалитет, најбоље је да у дигиталној штампи тражи пробни отисак, а у офсету (где пробни отисак није могућ) присуствује почетку штампе да би потписао табак који изађе као добар. Међутим, корисник који захтева квалитет мора имати и квалитетну припрему. Квалитетна штампа заправо значи верно преношење припреме на папир па ће све грешке у припреми у доброј штампи бити јасно видљиве.