Uvijek na Vašoj strani

Umjetnička stvaraonica ŽIG će Vam u svakoj prilici rado izaći u susret i ponuditi ono rješenje koje je najpovoljnije za Vas. Takvim pristupom svi dobijaju – Vi najpovoljniju uslugu, a ŽIG stalne i zadovoljne korisnike.

Dizajn i prelom

Često ćete na reklamnim sajtovima raznih štamparija naići na podatak da Vam se dizajn ili prelom za ono što želite štampati kod njih nudi – besplatno. Takve ponude su najčešće zakićene dodacima „školovani dizajneri”, „vrhunski operateri”, „ekspertski timovi” i sl. Vrhunsko, a besplatno? Zvuči neodoljivo, baš kao i sve u zemlji Dembeliji. Naravno da „ekspertski timovi školovanih dizajnera i vrhunskih operatera” postoje samo na sajtu, samo u reklamnoj samohvali i da je vrijednost takvog „dizajna” ili „preloma” najčešće upravo jednaka cijeni po kojoj Vam se i nudi, a to je – nula.

Ako se nešto i plaća, to je najčešće podvedeno pod cijenu po satu rada OPERATERA. Naplaćivanje po satu za ovakvu vrstu posla je potpuna besmislica koja može pasti na pamet samo onima koji se u posao zapravo ne razumiju. Evo i zašto – po toj logici, posao za koji stručnom i iskusnom operateru treba pola sata biće naplaćen kao pola sata posla dok će neznalica „petljati” pet sati i naplatiti pet sati tj. deset puta više. Besmisleno, zar ne?

Dizajn

Štampa i lijepog i ružnog košta isto, a da li će odštampano biti lijepo ili ružno ovisi o dizajnu. Naravno da ćete, ako Vam nije od presudnog značaja da nešto izgleda dobro, izabrati ono što je jeftinije, a još bolje ako je besplatno. To je logičan izbor i nema mu se šta prigovoriti. Važno je samo da ne date da Vas ubijede kako je to besplatno ujedno i savršeno, najbolje, vrhunsko... Za razliku od onih koji su „vrhunski” samo u reklami na vlastitom sajtu, ŽIG Vam može pokazati konkretan dizajn koji je bio izložen među najuspjelijim radovima na najprestižnijoj domaćoj smotri grafičkog dizajna.

Cjenovnik za usluge grafičkog dizajna moguće je dati samo okvirno jer cijena ovisi o mnogo različitih elemenata pa je najbolje da se javite i da precizno razmotrimo sve detalje koji su Vam važni.

Prelom

Prelom je mnogo više od pukog automatskog uvlačenja teksta u neki od programa za prelom, što se posljednjih godina najčešće radi (nažalost, čak i kod „velikih” izdavača), dijelom zbog neznanja, a dijelom zbog želje da se posao što brže „smandrlja” i naplati. ŽIG poštuje standarde kojih bi trebalo da se pridržavaju svi koji prelamaju pa tako npr. stranica nikada neće započeti posljednjim redom ulomka niti će završiti prvim redom ulomka, sve riječi koje se rastavljaju na kraju reda biće rastavljene u skladu sa pravopisom, između riječi neće „zjapiti” praznine koje nastaju automatskim poravnavanjem margina, u višestubačnom prelomu redovi u stupcima će se „gađati” kako treba...

Za sve detalje koji Vas zanimaju u vezi preloma, javite se i dobićete jasne, potpune i tačne informacije.