Uvijek na Vašoj strani

Umjetnička stvaraonica ŽIG će Vam u svakoj prilici rado izaći u susret i ponuditi ono rješenje koje je najpovoljnije za Vas. Takvim pristupom svi dobijaju – Vi najpovoljniju uslugu, a ŽIG stalne i zadovoljne korisnike.

Cjenovnik

Sve cijene su date jasno i pregledno i izražene su u dinarima, a stavke koje se doplaćuju su posebno navedene, sve sa ciljem da korisnik može i sam sračunati koliko bi ga koštala usluga koja mu je potrebna. ŽIG Vam neće prirediti neprijatno iznenađenje u obliku prikrivenih doplata (kao npr. doplata za debljinu papira, za „start mašine” kod malih tiraža i sl.) za koje saznate tek na kraju, kad treba da platite uslugu. Ako u cjenovniku ipak ne nađete neki detalj koji tražite, nazovite i pitajte, tako ćete odmah razjasniti svaku nedoumicu. ŽIG nije u sistemu PDV-a pa su sve navedene cijene konačne.

Digitalna tabačna štampa (prošireni A3 format)

TIRAŽ u tabacima
preko 500
do 500
do 300
do 100
do 30
do 5
kolor jednostrano
55,00
60,00
70,00
80,00
95,00
120,00
kolor dvostrano
95,00
105,00
120,00
140,00
180,00
210,00
kolor / crno-bijelo
70,00
75,00
90,00
100,00
130,00
150,00

 

  • U cijene su uračunati papir (kunstdruk 90–300 g/m2) i sječenje odštampanih tabaka
  • Štampa na samoljepivom papiru (muflonu) doplaćuje se 10 din po tabaku
  • Štampa naljepnica za diskove (ricovano 6 kom/tabak) doplaćuje se 20 din po tabaku
  • Štampa na drugim posebnim papirima doplaćuje se zavisno od vrste papira

Dorada (prateće usluge)

Opis usluge
Cijena
Topla plastifikacija po tabaku – jednostrana
25,00
Topla plastifikacija po tabaku – obostrana
50,00
Hladna sjajna plastifikacija po strani tabaka za tiraže preko 100
8,00
Hladna mat plastifikacija po strani tabaka za tiraže preko 100
10,00
Hladna plastifikacija za tiraže ispod 100 strana tabaka – fiksno
800,00
Laminacija A5 formata
30,00
Laminacija A4 formata
50,00
Laminacija A3 formata
80,00
Heftanje (po mjestu heftanja)
2,50
Heftanje na rikni (po mjestu heftanja)
5,00
Bigovanje (po bigu)
7,00
Savijanje (po mjestu savijanja)
3,00

 

Kolorni otisak do formata A3

OTISAK po listu A4
preko 1.000
do 1.000
do 500
do 200
do 50
do 10
jednostrano
18,50
20,00
25,00
30,00
35,00
45,00
dvostrano
33,50
35,00
45,00
50,00
60,00
80,00

 

  • U cijene je uračunat standardni kolor-fotokopir papir
  • Cijena otiska A3 je dvostruko veća u odnosu na cijenu otiska A4

Crno-bijeli otisak do formata A3

OTISAK po listu A4
preko 1.500
do 1.500
do 500
do 200
do 50
do 10
jednostrano
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
dvostrano
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
9,00

 

  • U cijene je uračunat standardni fotokopir papir
  • Cijena otiska A3 je dvostruko veća u odnosu na cijenu otiska A4

Kopiranje

Cijena kopiranja računa se tako što se na cijenu otiska (gornje dvije tabele) dodaje cijena očitavanja originala.

Očitavanje originala
Cijena
Očitavanje crno-bijelog originala formata A4 – automatski (ADF)
2,50
Očitavanje crno-bijelog originala formata A4 – sa stakla
5,00
Očitavanje crno-bijelog originala formata A3 – automatski (ADF)
5,00
Očitavanje crno-bijelog originala formata A3 – sa stakla
10,00
Očitavanje originala u boji formata A4
15,00
Očitavanje originala u boji formata A3
30,00

 

Skeniranje

Skeniranje
Cijena
Format A5, crno-bijelo
10,00
Format A4, crno-bijelo
20,00
Format A3, crno-bijelo
40,00
Format A5, kolor
25,00
Format A4, kolor
50,00
Format A3, kolor
100,00

 

  • Skeniranje ostalih formata svodi se na A5, A4 ili A3 format