Uvek na Vašoj strani

Umetnička stvaraonica ŽIG će Vam u svakoj prilici rado izaći u susret i ponuditi ono rešenje koje je najpovoljnije za Vas. Takvim pristupom svi dobijaju – Vi najpovoljniju uslugu, a ŽIG stalne i zadovoljne korisnike.

Cenovnik

Sve cene su date jasno i pregledno i izražene su u dinarima, a stavke koje se doplaćuju su posebno navedene, sve sa ciljem da korisnik može i sam sračunati koliko bi ga koštala usluga koja mu je potrebna. ŽIG Vam neće prirediti neprijatno iznenađenje u obliku prikrivenih doplata (kao npr. doplata za debljinu papira, za „start mašine” kod malih tiraža i sl.) za koje saznate tek na kraju, kad treba da platite uslugu. Ako u cenovniku ipak ne nađete neki detalj koji tražite, nazovite i pitajte, tako ćete odmah razjasniti svaku nedoumicu. ŽIG nije u sistemu PDV-a pa su sve navedene cene konačne.

Digitalna tabačna štampa (prošireni A3 format)

TIRAŽ u tabacima
preko 500
do 500
do 300
do 100
do 30
do 5
kolor jednostrano
55,00
60,00
70,00
80,00
95,00
120,00
kolor dvostrano
95,00
105,00
120,00
140,00
180,00
210,00
kolor / crno-belo
70,00
75,00
90,00
100,00
130,00
150,00

 

  • U cene su uračunati papir (kunstdruk 90–300 g/m2) i sečenje odštampanih tabaka
  • Štampa na samolepivom papiru (muflonu) doplaćuje se 10 din po tabaku
  • Štampa nalepnica za diskove (ricovano 6 kom/tabak) doplaćuje se 20 din po tabaku
  • Štampa na drugim posebnim papirima doplaćuje se zavisno od vrste papira

Dorada (prateće usluge)

Opis usluge
Cena
Topla plastifikacija po tabaku – jednostrana
25,00
Topla plastifikacija po tabaku – obostrana
50,00
Hladna sjajna plastifikacija po strani tabaka za tiraže preko 100
8,00
Hladna mat plastifikacija po strani tabaka za tiraže preko 100
10,00
Hladna plastifikacija za tiraže ispod 100 strana tabaka – fiksno
800,00
Laminacija A5 formata
30,00
Laminacija A4 formata
50,00
Laminacija A3 formata
80,00
Heftanje (po mestu heftanja)
2,50
Heftanje na rikni (po mestu heftanja)
5,00
Bigovanje (po bigu)
7,00
Savijanje (po mestu savijanja)
3,00

 

Kolorni otisak do formata A3

OTISAK po listu A4
preko 1.000
do 1.000
do 500
do 200
do 50
do 10
jednostrano
18,50
20,00
25,00
30,00
35,00
45,00
dvostrano
33,50
35,00
45,00
50,00
60,00
80,00

 

  • U cene je uračunat standardni kolor-fotokopir papir
  • Cena otiska A3 je dvostruko veća u odnosu na cenu otiska A4

Crno-beli otisak do formata A3

OTISAK po listu A4
preko 1.500
do 1.500
do 500
do 200
do 50
do 10
jednostrano
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
dvostrano
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
9,00

 

  • U cene je uračunat standardni fotokopir papir
  • Cena otiska A3 je dvostruko veća u odnosu na cenu otiska A4

Kopiranje

Cena kopiranja računa se tako što se na cenu otiska (gornje dve tabele) dodaje cena očitavanja originala.

Očitavanje originala
Cena
Očitavanje crno-belog originala formata A4 – automatski (ADF)
2,50
Očitavanje crno-belog originala formata A4 – sa stakla
5,00
Očitavanje crno-belog originala formata A3 – automatski (ADF)
5,00
Očitavanje crno-belog originala formata A3 – sa stakla
10,00
Očitavanje originala u boji formata A4
15,00
Očitavanje originala u boji formata A3
30,00

 

Skeniranje

Skeniranje
Cena
Format A5, crno-belo
10,00
Format A4, crno-belo
20,00
Format A3, crno-belo
40,00
Format A5, kolor
25,00
Format A4, kolor
50,00
Format A3, kolor
100,00

 

  • Skeniranje ostalih formata svodi se na A5, A4 ili A3 format